برنامه ريزی عصبی‌كلامی (۲)

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

فرض كنيد يك تخته چوب به پهنای ۲۰ سانتی متر را در ارتفاع نيم متری قرار دهند و از شما بخواهند كه از آن عبور كنيد. ضمير خودآگاه و ضمير ناخودآگاه شما به طور مشترك می گويند كه شما می‌توانيد طول اين تخته را به راحتی طی كنيد.

حالا اگر همين تخته را در ارتفاع چهار متری قرار دهند و بخواهند كه از روی آن بگذريد، ممكن است به خودتان بگوييد من از روی همين تخته گذشته ام و بار ديگر هم می توانم از روی آن عبور كنم، ولی ضمير ناخودآگاهتان می‌گويد كه اين كار خطرناك است و ممكن است باعث افتادن و صدمه ديدنتان شود، ‌لذا هنگامی ‌كه اولين گام را روی تخته می‌گذاريد،‌ گامهايتان می لرزد،‌ سرتان گيج می‌رود و از ادامه حركت عاجز می شويد.

هرگاه بين ضمير خودآگاه و ضمير ناخودآگاه تضادی ايجاد شود،‌ ضمير ناخودآگاه پيروز خواهد بود. تفاوت شما و يك بندباز كه به راحتی روی يك طناب راه می رود اين است كه تصوير ذهنی‌ او از راه رفتن روی طناب در ارتفاع مثبت است و تصوير ذهنی شما منفی است.

ادامه دارد...

/ 4 نظر / 7 بازدید
ali

سلام.يکی ازهنرهايی که مديران بايدداراباشنداينستکه تصویر ذهنی کارمندان رانسبت به اهداف سازمان مثبت نمايند،وبه گونه ای آنهارادردستيابی به اهداف سهيم کنند.نظرشماچيست؟

سينرژي

با نظر شما كاملا موافقم. ضمنا مي توانيد در كتاب پنجمين فرمان اثر پيتر سنگه در مورد ايجاد نگاه مشترك در پرسنل مطالب مفيدي بيابيد.

مقالات صدري زاره

سلام . غريزه هم در انسان وجود دارد و هم در حيوان . اعمال انسان ممکن است ارادی باشد يا غير ارادی . اعمال ارادی از عقل دستور می گيرند . عشق می تواند اراده را از انسان صلب نمايد . وقتی عشق وارد می شود عقل را بيرون می کند . در باب اختيار هم مولوی می فرمايد : اين که گويی اين کنم يا آن کنم / خود دليل اختيار است ای صنم . يا حق

Mahdi Mehrpak

سلام..مطلب خوبی نوشتید...استفاده کردم....خوشحال میشم از وبلاگ من هم بازدید کنید....کارشناس صنایع(تحلیل سیستم ها) هستم و در ارتباط با دینامیک سیستم ها و تفکر سیستمی مطالب ام رو می نویسم....منتظر دریافت نظر شما هم هستم....